Coaching

Als je bij CLS Services in dienst komt (detachering) kunnen wij je Personal Coaching aanbieden met aandacht voor je persoonlijke situatie. Ook in geval van bemiddeling kunnen wij je aan de juiste coach helpen. Wij werken samen met een aantal (externe) coaches die je op locatie bij de opdrachtgever kunnen bezoeken.

Personal coaching heeft als doel om jouw vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en/of bij te sturen. Dit gebeurt door persoonsgerichte feedback en door je bewust naar jezelf te laten kijken. Zo krijg je grip op je eigen functioneren en kom je meer in de rol van regisseur in plaats van die van toeschouwer.

Coaching betekent vooral de juiste vragen stellen die je prikkelen tot zelfonderzoek. Door coaching maak je als het ware even een pas opzij. De ene keer kijk je tijdens de coachingsgesprekken samen met de coach op een afstand naar je eigen handelen, ideeën en visie. De andere keer heb je een issue waarbij je samen op zoek gaat naar een passend antwoord.

Werkwijze

Doel van de coaching is dat je de zaken waar je in je werk tegenaan loopt structureel anders gaat aanpakken. Dit bereik je door inzicht te krijgen in de patronen waardoor je niet optimaal functioneert. Daarnaast krijg je allerlei praktische tools aangereikt, waar je in je werk mee aan de slag gaat. Na iedere afspraak krijg je opdrachten mee om verder te oefenen of om uit te werken. De resultaten koppel je in het volgende gesprek terug. Zo kun je het geleerde stapsgewijs in de praktijk brengen.
Je persoonlijke coach zal je in dit proces steunen, uitdagen, prikkelen en aanmoedigen om daar te komen waar jij wilt.