ALST Career Event, 10 april 2024

De afgelopen jaren heeft de Academie voor Life Sciences en Technologie (ALST) van Avans Hogeschool samen met bedrijven, organisaties en instellingen uit het werkveld het succesvolle ALST Career Event georganiseerd voor studenten en docenten van de opleidingen;
• Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
• Chemie
• Chemische Technologie
• Environmental Science (Milieukunde)
(Deze opleidingen vertegenwoordigen ook studenten in de majors Forensisch laboratoriumonderzoek en Biobased technology en chemistry.)
 
Het evenement stelt studenten in staat zich te oriënteren op de arbeidsmarkt of een vervolgstudie, maar ook om te informeren naar de mogelijkheden voor een stage- of afstudeeropdracht. Voor deelnemende relaties biedt het Career Event een uitstekende kans om zich te presenteren aan onze studenten en alumni.
 
Ook dit schooljaar is er weer het ALST Career Event 2024. En wel op woensdagmiddag 10 april 2024 van 12.30-17.00 uur met aansluitend een borrel. Het ALST Career Event 2023 vindt plaats in het onlangs gerenoveerde OpenX, Hogeschoollaan 1 te Breda.